หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.ศิริมาลย์ วัฒนา คว้ารางวัลระดับนานาชาติ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมสตรี Korea International Women's Invention Exposition (KIWIE 2018 )
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.ศิริมาลย์ วัฒนา คว้ารางวัลระดับนานาชาติ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมสตรี Korea International Women's Invention Exposition (KIWIE 2018 )

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2018-10-12 13:38:05


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.ศิริมาลย์ วัฒนา 

คว้ารางวัลระดับนานาชาติ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมสตรี  Korea International Women's Invention Exposition (KIWIE 2018 )

          ผศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.ศิริมาลย์ วัฒนา อาจารย์ประจำแขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม กลุ่มสาขาวิชาการจัดการสังคมและวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่สร้างชื่อให้แก่มหาวิทยาลัยและคณะ โดยได้รับรางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมสตรี  Korea International Women's Invention Exposition (KIWIE 2018 ) โดยได้ 2 รับรางวัล ได้แก่

         1. Excellence Award from Global Exhibition, Saudi Arabia
         2. Silver Prize ,The Korean Intellectual Property Office (KIPO) organized by the Korea Women Inventors Association (KWIA) the Korea Invention Promotion Association (KIPA).

จากผลงานเรื่อง : From Royal Painting to Exotic Pattern  ในงานประกวดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสตรีในงาน Korea International Women's Invention Exposition (KIWIE 2018 ) ณ Hall 2A, Exhibition Center 1, KINTEX in Korea เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน -1 กรกฎาคม 2018 ที่ผ่านมา

อ่านเพิ่มเติม....pdf