หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมนักศึกษา > สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2018-10-12 14:53:58


สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ  ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์

          5 เมษษยน 2561 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการ ท่องเที่ยวร่วมใจ สืบสานประเพณีสงกรานต์ มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ลานกิจกรรมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

          โดยภายในงานจัดให้มีกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรม 4 ภาคจากนักศึกษา การแข่งขันพากษ์ทัวร์ลีลาระดับอุดมศึกษา การประกวดนางสงกรานต์ นายสงกรานต์ การออกบูธจำหน่ายสินค้าจากนักศึกษา และการรดน้ำขอพรจากคณาจารย์ เพื่อความเป็นสิริมงคล แก่นักศึกษาและผู้เข้าร่วมงาน ณ ลานกิจกรรมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม....pdf