หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวงานวิจัย > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เสริมศักยภาพคณาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เสริมศักยภาพคณาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2018-10-12 14:39:45


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เสริมศักยภาพคณาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน

          6 สิงหาคม 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมการใช้โปรแกรม Moodle ให้แก่คณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังศาสตร์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 35 โดยมีอาจารย์ณัฐภัทร แก้วรัตนภัทร์ อาจารย์ประจำกลุ่มสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่อาจารย์ใหม่ ในการใช้โปรแกรม Moodle มาสนับสนุนให้มีระบบบริหารจัดการรายวิชาสำหรับการเรียนการสอนให้เป็นในรูปแบบเดียวกัน และง่ายต่อการใช้งานของอาจารย์และนักศึกษา ส่งผลให้การจัดการเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

อ่านเพิ่มเติม....pdf