หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะมนุษยศาสตร์ฯร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่นิตยา วิเศษ มารดา ดร.วาสนา สุรีย์เดชะกุล
คณะมนุษยศาสตร์ฯร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่นิตยา วิเศษ มารดา ดร.วาสนา สุรีย์เดชะกุล

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2018-10-12 13:16:28


คณะมนุษยศาสตร์ฯร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่นิตยา วิเศษ มารดา ดร.วาสนา สุรีย์เดชะกุล

         7 ธันวาคม 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดยผศ.ดร.นิพน์ ศศิธรเสาวภา  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่นิตยา วิเศษ มารดา ดร.วาสนา สุรีย์เดชะกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เเละคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพในคืนนี้ ณ ศาลา 4 วันโสมนัสราชวรวิหาร

อ่านเพิ่มเติม....pdf