หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานทำบุญเลี้ยงพระ ประจำปี 2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานทำบุญเลี้ยงพระ ประจำปี 2561

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2018-01-09 14:39:18


          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานทำบุญเลี้ยงพระ ประจำปี 2561 และการจัดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรภายในคณะที่จะจัดขึ้นในวันที่ 12 มกราคม 2561 นี้ ณ ลานกิจกรรมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และอาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม....pdf