หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเข้าขอพรคณบดี ก่อนเข้าศึกษาภาษา และวัฒนธรรม ประเทศญี่ปุ่น
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเข้าขอพรคณบดี ก่อนเข้าศึกษาภาษา และวัฒนธรรม ประเทศญี่ปุ่น

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2018-10-12 13:37:50


นักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเข้าขอพรคณบดี ก่อนเข้าศึกษาภาษา และวัฒนธรรม ประเทศญี่ปุ่น

          วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 อาจารย์เธียรชัย หลิมเจริญ และอาจารย์ฤดีมาส  รอดสุข อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้พานศ.ปวีณา การรัมย์ นศ.วิมลณัฐ สุขช่วย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น เข้าขอพรและรับโอวาทจากผศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ก่อนออกเดินทางไปศึกษาวัฒนธรรม และภาษาญี่ปุ่นระยะสั้น ในโครงการ The 13th Thai Students Short Term Training Program in Japan 2018 ระหว่างวันที่ 10 – 24 กรกฏาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกียวโตเคียวอิคุไดคะกุ เมืองโตเกียว และโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น  

อ่านเพิ่มเติม....pdf