หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารวิชาการ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานคัดเลือกผลงานวิจัย ครั้งที่ 2/2561
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานคัดเลือกผลงานวิจัย ครั้งที่ 2/2561

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2018-10-12 14:08:09


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานคัดเลือกผลงานวิจัย ครั้งที่ 2/2561

          วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ผศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานคัดเลือกผลงานวิจัย เพื่อติดตามการดำเนินงานการพัฒนานักศึกษาสู่งานวิจัย และเปิดเวทีให้นักศึกษาได้นำเสนองานวิจัย เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ด้านการวิจัยให้แก่นักศึกษาหลังสำเร็จการศึกษา โดยมีอาจารย์ ดร.วิลาสินี จินตลิขิตดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์มัทญา พัชนี รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมพรโสภิณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม....pdf