หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2018-10-12 13:36:53


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์

          7 กรกฎาคม 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์ แขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน โดยมีอาจารย์ ดร.ปารณีย์ ศรีแก้ว หัวหน้าแขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน และอาจารย์ ดร.พิมพ์ชนา ศรีบุญยพรรัฐ เป็นผู้สัมภาษณ์ ณ ห้อง 3541 อาคาร 35 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม....pdf