หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารวิชาการ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะครั้งที่ 6/2562
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะครั้งที่ 6/2562

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2019-11-01 15:06:27


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะครั้งที่ 6/2562

      วันที่ 21 ตุลาคม 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะครั้งที่ 6/2562 โดยมี ผศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา เป็นประธานในการประชุม โดยมีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญในเรื่อง รายงานการประชุมเตรียมความพร้อมการรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และเรื่องเสนอที่ประชุมร่วมพิจารณาในการอนุมัติผลการเรียนภาคเรียนที่ 3/2561 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษามหาวิทยาลัยนอร์มอลยูนนาน รวมถึงการจัดการความรู้ KM กลุ่มการจัดการเรียนรู้ active learning ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีผศ.ดร.วิลาสินี จินตลิขิตดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ หัวหน้าสาขาวิชา หัวหน้าแขนงวิชา ตัวแทนสาขาวิชา ร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมพรโสภิณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์