หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > พี่ลูกแก้ว ณัฐวดี โรจน์นวกร นักศึกษาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
พี่ลูกแก้ว ณัฐวดี โรจน์นวกร นักศึกษาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-11-16 09:47:54พี่ลูกแก้ว ณัฐวดี โรจน์นวกร

นักศึกษาการจัดการทางวัฒนธรรม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ศิษย์เก่าโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์

กับความเห็นที่มีต่อ วัฒนธรรม

“วัฒนธรรมมีความหลากหลายน่าศึกษาและควรแก่การเก็บรักษาไว้ คุณค่าของวัฒนธรรมยิ่งทำให้เราต้องให้ความสำคัญมากขึ้น”

แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม

รับสมัคร รอบที่ 1 Portfolio

วันนี้ - 7 ม.ค. 65

https://admission.ssru.ac.th/isqy04