หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมเตรียมความพร้อมงาน Open House 2020
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมเตรียมความพร้อมงาน Open House 2020

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-12-14 11:30:45

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมเตรียมความพร้อมงาน Open House 2020

          1 ธันวาคม 2563 อาจารย์ ดร.ปารณีย์ ศรีแก้ว รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อมอบนโยบายในการเตรียมความพร้อม การจัดงาน Open House 2020 ซึ่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 7 - 8 ธันวาคม 2563 ณ ลานกิจกรรม อาคาร 35 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

อ่านเพิ่มเติม....pdf