หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > หัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในโอกาสได้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
หัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในโอกาสได้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-06-08 09:25:13


หัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในโอกาสได้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

อาจารย์อังคณา สุขวิเศษ หัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  เข้าแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ในโอกาสที่ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ อนุสาขาวิชาบริหารงานท้องถิ่น ณ สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม....pdf