หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ กุมารี เนื่องในวันคล้ายวันทิวงคต และวันสิ้นพระชนม์ครบรอบปีที่ 140
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ กุมารี เนื่องในวันคล้ายวันทิวงคต และวันสิ้นพระชนม์ครบรอบปีที่ 140

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-06-08 09:21:06

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ กุมารี เนื่องในวันคล้ายวันทิวงคต และวันสิ้นพระชนม์ครบรอบปีที่ 140

          รศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี และสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรรณาภรณ์เพชรรัตน์โสภางคทัศนิยลักษณ์ อรรควรราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันทิวงคต และวันสิ้นพระชนม์ครบรอบปีที่ 140 ณ พระอุโบสถ วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร โดยมี รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่า ผู้แทนมูลนิธิสุนันทากุมารีรัตน์ และผู้มีเกียรติ ร่วมพิธีวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ พระอุโบสถ วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร 

อ่านเพิ่มเติม....pdf