หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-07-13 10:13:02


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่

     1 กรกฎาคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จัดการปฐมนิเทศบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการใหม่ โดยมี อาจารย์ ดร.ปารณีย์ ศรีแก้ว รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธาน ร่วมกับนายยงยุทธ กิจสันทัด หัวหน้าสำนักงานคณบดี เพื่อเป็นการตอนรับบุคลากรใหม่อย่างเป็นทางการ และมอบนโยบายการปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับภาระงานของแต่ละบุคคล เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายและกิจกรรมในด้านต่างๆของคณะและมหาวิทยาลัยต่อไป

อ่านเพิ่มเติม....pdf