หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอบนโยบายด้านสุขอนามัยและสถานที่ รองรับการเปิดภาคเรียน ที่ 1/2563
รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอบนโยบายด้านสุขอนามัยและสถานที่ รองรับการเปิดภาคเรียน ที่ 1/2563

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-07-13 10:14:06

รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอบนโยบายด้านสุขอนามัยและสถานที่ รองรับการเปิดภาคเรียน ที่ 1/2563

     1 กรกฎาคม 2563 อาจารย์ ดร.ปารณีย์ ศรีแก้ว รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมบุคลากรด้านงานอาคารสถานที่ และพนักงานทำความสะอาด เพื่อมอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการจัดการด้านสุขอนามัยและสถานที่ภายในคณะ ห้องที่ใช้จัดการเรียนการสอน ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 โดยจัดให้มีจุดคัดกรองตรวจวัดอุณภูมิร่างกาย สวมใส่หน้ากากอนามัย บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ การทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคที่มีการใช่ร่วมกัน ลิฟท์โดยสาร ห้องน้ำ โต๊ะ เก้าอี้ สถานที่และห้องที่ใช้จัดการเรียนการสอน การเว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะเก้าอี้เรียน เพื่อความปลอดภัยแก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 นี้

อ่านเพิ่มเติม....pdf