หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ศิษย์เก่าสาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ เข้าเยี่ยมคารวะคณบดีและคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ศิษย์เก่าสาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ เข้าเยี่ยมคารวะคณบดีและคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-07-13 10:18:20

ศิษย์เก่าสาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ เข้าเยี่ยมคารวะคณบดีและคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

     26 มิถุนายน 2563 สิบตำรวจตรี ปัทมานนท์ พรมคำน้อย ศิษย์เก่าสาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ รุ่นที่ 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เข้าเยี่ยมคารวะ รศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ

     โดยปัจจุบัน สิบตำรวจตรี ปัทมานนท์ พรหมคำน้อย ได้รับราชการในตำแหน่ง ผบ.หมู่ กองกับกำการ 5 กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดเพชรบุรี

อ่านเพิ่มเติม....pdf