หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สภามหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา อนุมัติ 2 อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตรจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
สภามหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา อนุมัติ 2 อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตรจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2019-08-09 10:33:15

 

สภามหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา อนุมัติ 2 อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตรจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงยินดีกับอาจารย์ ดร.วิลาสินี จินตลิขิตดี และอาจารย์สัคพัศ  แสงฉาย อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่รับมติอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตรจารย์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์  ในนามคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ขอแสดงความยินดีแด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาสินี จินตลิขิตดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์สัคพัศ แสงฉาย ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ มา ณ โอกาสนี้

อ่านเพิ่มเติม....pdf