หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการอบรมเว็บไซต์สำหรับบุคลากรสายวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการอบรมเว็บไซต์สำหรับบุคลากรสายวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2019-08-09 10:36:20


โครงการอบรมเว็บไซต์สำหรับบุคลากรสายวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

    1 สิงหาคม 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมการใช้โปรแกรม Moodle และ SSRU Academic Search ให้แก่คณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังศาสตร์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 35 โดยมีอาจารย์ณัฐภัทร แก้วรัตนภัทร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่คณาจารย์ในการใช้โปรแกรม Moodle และ SSRU Academic Search เพื่อนำมาพัฒนาเว็บไซต์และสนับสนุนการสอนและการปฏิบัติงาน ง่ายต่อการสืบค้นข้อมูลเอกสารประกอบการสอน รวมทั้งบทความวิจัยต่างๆ ส่งผลให้การจัดการเรียนมีรูปแบบที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

อ่านเพิ่มเติม....pdf