หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS รอบ 1 (Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS รอบ 1 (Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-01-21 12:53:12

บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS รอบ 1 (Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2563  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

     วันที่ 8 - 9 มกราคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS รอบ 1 (Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2563 โดยบรรยากาศในการสอบสัมภาษณ์เป็นไปอย่างคึกคัก ซึ่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้รับความสนใจจากผู้สมัครเป็นจำนวนมาก โดยมีผู้สมัครในรอบนี้กว่า 2,500 คน ซึ่งผลการสอบสัมภาษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกในวันที่ 29 มกราคม 2563 ทางเว็บไซต์ htpp://admission.ssru.ac.th/

อ่านเพิ่มเติม....pdf