หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมพิธีบวงสรวงฯสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ปีที่ 160
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมพิธีบวงสรวงฯสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ปีที่ 160

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-11-10 16:01:30

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมพิธีบวงสรวงฯสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ปีที่ 160

       วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมพิธีบวงสรวงและบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน ถวายแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ปีที่ 160 โดยมี รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดี คณะผู้บริหารหน่วยงาน ผู้บริหารสมาคมศิษย์เก่า คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมในพิธีโดยพร้อมเพรียง ณ ลานหน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ฯ

อ่านเพิ่มเติม....pdf