หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมนักศึกษา > โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Startup กลุ่มสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Startup กลุ่มสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2019-05-21 15:30:13


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Startup กลุ่มสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

    วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 กลุ่มสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Startup ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ณ ห้องประชุมช่อแก้ว โดยคุณเกียรติรัตน์ ทองผาย ที่ปรึกษาอาวุโส ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ให้เกียรติเป็นวิทยากร ให้ความรู้แก่นักศึกษาในการสร้างนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Innovation) เชิงพาณิชย์ สามารถต่อยอดไปเป็นวิสาหกิจเริ่มต้นด้านเทคโนโลยีดิจิตอล (Digital Technology Startup) ในอนาคตต่อไป

อ่านเพิ่มเติม....pdf