หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรสายสนุบสนุนวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรสายสนุบสนุนวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-06-15 15:17:28


ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรสายสนุบสนุนวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ร่วมตอบแบบประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับการดำเนินงานตามเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา “เน้นความเป็นวัง” ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 2) โดยตอบแบบสามถามผ่านทาง https://forms.gle/drUZGQmfnrbSXFgd6    ได้ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อฝ่ายประกันคุณภาพและการจัดการความรู้ กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี เบอร์โทรศัพท์ 0 2160 1073