หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศตงหร่วน เมืองต้าเหลียน สาธารณรัฐประชาชนจีน ห่วงใยสุขภาพ ผู้บริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบหน้ากากอนามัยป้องกันภัย COVID19
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศตงหร่วน เมืองต้าเหลียน สาธารณรัฐประชาชนจีน ห่วงใยสุขภาพ ผู้บริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบหน้ากากอนามัยป้องกันภัย COVID19

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-06-15 15:16:22


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศตงหร่วน เมืองต้าเหลียน สาธารณรัฐประชาชนจีน ห่วงใยสุขภาพ ผู้บริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบหน้ากากอนามัยป้องกันภัย COVID19

8 มิถุนายน 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นำโดย รศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.วิลาสินี จินตลิขิตดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์ฟ่าน เหลี้ยง อาจารย์ฤดี เอี่ยมเรืองพร อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้ามอบหน้ากากอนามัย จำนวน 800 ชิ้น ให้แก่ รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศตงหร่วน เมืองต้าเหลียน สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งมีความห่วงใยในสุขภาพของผู้บริหาร และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID19 โดยได้รับการประสานจากบริษัทเฮกาเซ่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอดุเคชั่น อินเวสท์เม้นท์ จำกัด (หน่วยงานความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) และสาขาวิชาภาษาจีน ในการส่งมอบหน้ากากอนามัยในครั้ง ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

อ่านเพิ่มเติม....pdf