หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > แขนงวิชาสารสนเทศศึกษา สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ แสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ ดร. ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ ในโอกาสดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
แขนงวิชาสารสนเทศศึกษา สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ แสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ ดร. ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ ในโอกาสดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-06-15 15:19:41


แขนงวิชาสารสนเทศศึกษา สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ แสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ ดร. ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์  ในโอกาสดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

10 มิถุนายน 2563 อาจารย์ ดร. ธนากร อุยพานิชย์ หัวหน้าสาขาวิชาสารสนเทศสาสตร์ และหัวหน้าแขนงวิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์พร้อมด้วยอาจารย์ทัศนันท์ ชูโตศรี และอาจารย์พงพิสิษฐ์ เลี้ยงอยู่ ได้เข้าพบท่าน รองศาสตราจารย์ ดร. ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ เพื่อมอบดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสได้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

อ่านเพิ่มเติม....pdf