หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมนักศึกษา > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานด้านกิจการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานด้านกิจการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2019-07-15 14:47:57


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานด้านกิจการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

    9 กรกฎาคม 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยฝ่ายกิจการนักศึกษา ซึ่งมีอาจารย์ ดร.วีระ วีระโสภณ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานการประชุมชี้แจงการดำเนินงานด้านกิจการนักศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จะจัดขึ้นซึ่ง ได้แก่ การจัดการปฐมนิเทศของนักศึกษาใหม่ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ และกิจกรรมการรับน้องในวันที่ 30 - 31 กรกฎาคม 2562 นี้ ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยเน้นย้ำให้คณาจารย์คอยสอดส่องดูแลกิจกรรมการรับน้องให้เป็นไปอย่างสร้างสรรค์ สร้างความอบอุ่น และความสามัคคีของรุ่นพี่และรุ่นน้อง ในสาขาวิชาและคณะเป็นสำคัญ

อ่านเพิ่มเติม.....pdf

www.ssru.ac.th