หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารวิชาการ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการเลือกตั้งกรรมการประจำคณะ ประเภทคณาจารย์ประจำหรือพนักงานที่มิใช่ผู้บริหาร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการเลือกตั้งกรรมการประจำคณะ ประเภทคณาจารย์ประจำหรือพนักงานที่มิใช่ผู้บริหาร

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2019-07-15 14:50:05


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการเลือกตั้งกรรมการประจำคณะ ประเภทคณาจารย์ประจำหรือพนักงานที่มิใช่ผู้บริหาร

    วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการประจำคณะ ประเภทคณาจารย์ประจำหรือพนักงานที่มิใช่ผู้บริหาร เพื่อทดแทนคณะกรรมการชุดเดิมที่หมดวาระลงจำนวน 3 ราย โดยจัดการลงคะแนน ณ ห้องประชุมพรโสภิณ  ซึ่งมีผู้สมัครจำนวน 6 ราย โดยสายวิชาการ ได้แก่ หมายเลข 1 อาจารย์ชลลดา ชูวนิชชานนท์ หมายเลข 2 อาจารย์นรินทร์ ยืนทน หมายเลข 3 อาจารย์บุญวัฒน์ สว่างวงศ์ และหมายเลข 4 อาจารย์มรกต วรชัยรุ่งเรือง ส่วนผู้สมัครจากสายสนับสนุนวิชาการมีจำนวน 2 ราย ได้แก่หมายเลข 5 นายประทีป ชาล และหมายเลข 6 นายอรรถสิทธิ์  นิกรวัฒน์ ภายหลังการลงคะแนนเสร็จสิ้นลงในเวลา 12.00 น. อาจารย์ ดร.วีระ วีระโสภณ รองคณบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา เป็นประธานในการเปิดหีบคะแนนและนับคะแนนน โดยผลการนับคะแนน หมายเลข 4 อาจารย์มรกต วรชัยรุ่งเรือง ได้คะแนนมาเป็นอันดับ 1 ได้ 53 คะแนน ตามมาด้วยอันดับ 2 หมายเลข 2 อาจารย์นรินทร์ ยืนทน ด้วยคะแนน 44 คะแนน และอันดับ 3 หมายเลข 6 นายอรรถสิทธิ์  นิกรวัฒน์  ได้คะแนน 34 คะแนน ซึ่งทั้ง 3 ท่าน จะได้เข้าเป็นคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ต่อไป

อ่านเพิ่มเติม....pdf