หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารวิชาการ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมบุคลากรพัฒนากระบวนการสร้างคุณค่าการดำเนินงาน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมบุคลากรพัฒนากระบวนการสร้างคุณค่าการดำเนินงาน

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2019-01-21 13:29:19


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมบุคลากรพัฒนากระบวนการสร้างคุณค่าการดำเนินงาน

      9 มกราคม 2562 ผศ.ดร.นัทนิชา หาสุนทรี รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุมบุคลากรสายสนันบนุนวิชาการ เพื่อมอบนโยบายการพัฒนากระบวนการสร้างคุณค่าการดำเนินงาน ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ ห้องประชุมพรโสภิณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม....pdf