หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คว้าเหรียญทอง โครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ "ลายลักษณ์วรรณศิลป์ รุ่น ๖"
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คว้าเหรียญทอง โครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ "ลายลักษณ์วรรณศิลป์ รุ่น ๖"

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-02-17 15:55:09


นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คว้าเหรียญทอง โครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ "ลายลักษณ์วรรณศิลป์ รุ่น ๖"

     วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายเลิศศักดิ์ ไชยแสง นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ ๓ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ จากศิลปินแห่งชาติ ในโครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ "ลายลักษณ์วรรณศิลป์ รุ่น ๖" ซึ่งจัดโดยหออัครศิลปิน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ในระหว่างวันที่ ๖ – ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา ณ หออัครศิลปิน จังหวัดปทุมธานี และงานเขียนวรรณกรรมประเภทนวนิยายของ นายเลิศศักดิ์ ไชยแสง ได้รับการคัดเลือกจากกรรมการโดยศิลปินแห่งชาติให้ได้รับรางวัลเหรียญทอง

ขอขอบคุณ ภาพจากหออัครศิลปิน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

อ่านเพิ่มเติม....pdf