หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมอบรมทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมอบรมทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-03-18 09:43:54


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมอบรมทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19

     วันที่ 9 มีนาคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมืออย่างถูกหลักโดยผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยคณะอาจารย์และนักศึกษาจากสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดยอาจารย์ ดร.พลอยทราย โอฮาม่า มาเป็นทีมวิทยากรในการฝึกอบรมในครั้งนี้ ซึ่งมีตัวแทนจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งต่างได้ความรู้ความเข้าใจ ในการทำเจลล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ ที่ถูกต้องและได้มาตรฐานในการนำไปใช้งาน เพื่อเป็นการป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งกำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้

อ่านเพิ่มเติม....pdf