หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ (สารสนเทศศึกษา) ศึกษาดูงานการจัดทำ digital content
นักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ (สารสนเทศศึกษา) ศึกษาดูงานการจัดทำ digital content

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-03-23 16:05:30


นักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ (สารสนเทศศึกษา) ศึกษาดูงานการจัดทำ digital content

     วันที่ 11 มีนาคม 2563 อาจารย์ ดร.ธนากร อุยพานิชย์ หัวหน้าสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ และอาจารย์ทัศนันท์ ชูโตศรี นำนักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ (สารสนเทศศึกษา) ชั้นปีที่ 3 เข้าศึกษาดูงาน online station ณ อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ถนนรัชดาภิเษก ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากทาง ผู้บริหารและทีมงานที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและความรู้ในด้านการจัดทำ digital content แก่อาจารย์และนักศึกษาเพื่อนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

อ่านเพิ่มเติม....pdf