หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมนักศึกษา > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมชี้แจงการลงทะเบียนรายวิชา GE และการจัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมชี้แจงการลงทะเบียนรายวิชา GE และการจัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2019-07-18 11:41:26


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมชี้แจงการลงทะเบียนรายวิชา GE และการจัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

    10 กรกฎาคม 2562 ฝ่ายบริการวิชาการร่วมกับฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมผู้นำนักศึกษาของแต่ละสาขาวิชา เพื่อชี้แจงรายละเอียดและระยะเวลในการลงทะเบียนรายวิชา GE และการจัดกิจกรรมต่างๆของฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่จะจัดขึ้นในปีการศึกษา 2562 โดยผู้นำนักศึกษาจากทุกสาขาวิชาที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ จะนำข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์แจ้งต่อนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2562 ต่อไป

อ่านเพิ่มเติม....pdf

www.ssru.ac.th