หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง สานความร่วมมือทางวิชาการหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง สานความร่วมมือทางวิชาการหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2019-07-18 11:44:52

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง สานความร่วมมือทางวิชาการหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

        วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 อาจารย์ ดร.ภรนภัสณ์ เบินท์ หัวหน้าภาควิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำทีมคณาจารย์สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง เข้าพบดร.พัฒพงศ์ พงษ์สกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง รวมถึงเข้าพบกับนายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง เพื่อเจรจาร่างการทำความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ซึ่งทางหน่วยงาน มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่จะประสานงานด้านการท่องเที่ยวร่วมกันกับสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ นอกจากนี้ยังเข้าพบผู้บริหารโรงแรม Blue Sky Resort  เพื่อเจรจาร่างการทำความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการการสอน พัฒนาหลักสูตร และคุณภาพบัณฑิตด้วยเช่นเดียวกัน

อ่านเพิ่มเติม....pdf

www.ssru.ac.th