หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมนักศึกษา > ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์ จัดอบรมนักศึกษา เสริมความรู้ด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเเละการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน
ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์ จัดอบรมนักศึกษา เสริมความรู้ด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเเละการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2019-07-18 11:47:04


ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์ จัดอบรมนักศึกษา เสริมความรู้ด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเเละการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน

     วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์ โดยฝ่ายกิจการนักศึกษาเเละศิลปวัฒนธรรม จัดโครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเเละการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ให้แก่นักศึกษา โดยมีทีมวิทยาการจากคณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ให้เกียรติมาอบรมและฝึกปฏิบัติให้แก่นักศึกษาได้มีความรู้ ในการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยให้พ้นจากอันตรายได้อย่างถูกต้องปลอดภัย และมีประสิทธิภาพก่อนนำส่งโรงพยาบาล หากประสพเหตุการณ์จริงในอนาคตได้

อ่านเพิ่มเติม....pdf

www.ssru.ac.th