หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมนักศึกษา > “บุคลิกดีมีชัยไปกว่าครึ่ง” วิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
“บุคลิกดีมีชัยไปกว่าครึ่ง” วิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2019-09-13 10:00:04


“บุคลิกดีมีชัยไปกว่าครึ่ง” วิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก ดร. ธัญลักษณ์ ธนปกิจ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรม สถาบันปัญญาภิวัฒน์ บรรยายหัวข้อ “บุคลิกดีมีชัยไปกว่าครึ่ง” ให้นักศึกษาชั้นปี 4 ในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยนักศึกษาได้ร่วมทำกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ ด้านการยืน การนั่ง และการเดิน การสร้างความประทับใจตั้งแต่แรกเห็น รวมทั้งมารยาททางสังคมที่พึงปฏิบัติ เพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงานในอนาคต

อ่านเพิ่มเติม....pdf