หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > หัวหน้าแขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน อวยพรวันคล้ายวัยเกิดคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หัวหน้าแขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน อวยพรวันคล้ายวัยเกิดคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-01-21 14:05:19


หัวหน้าแขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน อวยพรวันคล้ายวัยเกิดคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

     อาจารย์ ดร.ปารณีย์ ศรีแก้ว หัวหน้าแขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน กลุ่มสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เข้าอวยพรและมอบของที่ระลึกแด่ ผศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด 13 มกราคม 2563 ณ สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม....pdf