หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารวิชาการ > โครงการ “เชื่อมสัมพันธ์บริหารรัฐกิจ” แขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการ “เชื่อมสัมพันธ์บริหารรัฐกิจ” แขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2019-11-25 15:12:17


โครงการ“เชื่อมสัมพันธ์บริหารรัฐกิจ” แขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

      9 -11 พฤศจิกายน 2562 พฤศจิกายน 2562 แขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ กลุ่มสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการ “เชื่อมสัมพันธ์บริหารรัฐกิจ” ให้แก่นักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 – 4  ณ เทศบาลเมืองชุมแสง อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ โดยจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษารุ่นพี่รุ่นน้อง สร้างความรักและความสามัคคี รวมถึงฝึกให้นักศึกษามีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรม การทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะให้แก่นักศึกษาอีกด้วย

อ่านเพิ่มเติม....pdf