หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมนักศึกษา > โครงการสัมมนา “โหงวเฮ้งดี บุคลิกเด่น สำหรับธุรกิจงานบริการ” สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการสัมมนา “โหงวเฮ้งดี บุคลิกเด่น สำหรับธุรกิจงานบริการ” สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2019-11-25 15:11:08


โครงการสัมมนา “โหงวเฮ้งดี บุคลิกเด่น สำหรับธุรกิจงานบริการ” สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

      8 พฤศจิกายน 2562 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการสัมมนา “โหงวเฮ้งดี บุคลิกเด่น สำหรับธุรกิจงานบริการ” ณ ห้องประชุมนิภานภดล ชั้น 5 อาคาร 35 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีอาจารย์แพร อาทิชา วิไลแก้ว ให้เกียรติเป็นวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา ในด้านการแต่งหน้าเพื่อเสริมสร้างโหวงเฮ้งให้ดี และการพัฒนาบุคลากภาพให้มีความโดดเด่น ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่อาชีพในงานในธุรกิจการบริการ ในอนาคตต่อไป

อ่านเพิ่มเติม....pdf