หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยนอร์มอลยูนนาน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยนอร์มอลยูนนาน

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-02-20 15:15:07


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยนอร์มอลยูนนาน 

        13 กุมภาพันธ์ 2563 สาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมผู้ปกครอง โครงการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาไทยในความร่วมมือทางวิชาการระหว่างนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และมหาวิทยาลัยนอร์มอลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน รุ่นที่ 15 ณ ห้องประชุมนิภานภดล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีและให้โอวาทแก่นักศึกษา และมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาสินี จินตลิขิตดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และคณาจารย์สาขาวิชาภาษาจีนร่วมให้การต้อนรับคณะผู้ปกครองและนักศึกษา พร้อมให้ข้อมูลถึงโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาของทั้ง 2 มหาวิทยาลัย รวมถึงการเรียนและการใช้ชีวิตระหว่างศึกษาอยู่ที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

        โดยนักศึกษาโครงการความร่วมมือทางวิชาการฯในรุ่นที่ 15 นี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 21 คน และมีกำหนดเดินทางไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัยนอร์มอลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ในวันที่ 2 มีนาคม 2563 นี้

อ่านเพิ่มเติม....pdf