หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมการอบรม “การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร”
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมการอบรม “การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร”

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-02-17 15:52:09