หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การฝึกอบรม “การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพฉุกเฉิน” สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
การฝึกอบรม “การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพฉุกเฉิน” สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-03-23 15:49:22


การฝึกอบรม “การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพฉุกเฉิน” สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

     12 มีนาคม 2563 สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากภาควิชาปฎิบัติการฉุกเฉินการแพทย์และสาธารณภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดการฝึกอบและทดลองปฏิบัติในการการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพฉุกเฉิน ให้เก่นักศึกษาสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ได้มีความรู้และทักษะในการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุที่หยุดหายใจได้อย่างถูกต้อง

อ่านเพิ่มเติม....pdf