หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ ในโอกาสดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ ในโอกาสดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-05-13 15:52:18


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ ในโอกาสดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

      12 พฤษภาคม 2563 ผศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะฯ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

อ่านเพิ่มเติม....pdf