หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นายกสภามหาวิทยาลัย ตรวจเยี่ยมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นายกสภามหาวิทยาลัย ตรวจเยี่ยมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2019-09-13 11:37:59


นายกสภามหาวิทยาลัย ตรวจเยี่ยมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

    12 กันยายน 2562 ผศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมให้การต้อนรับนายกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในโอกาสเข้าตรวจเยี่ยมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ ห้องประชุมนภานภดล โดยมี ผศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาตร์ของคณะซึ่งบรรลุเป้าหมายในเกือบทุกด้าน และแผนการดำเนินงานในส่วนที่ต้องมีการพัฒนาและส่งเสริมต่อไป ในโอกาสเดียวกันนี้นายกสภามหาวิทยาลัยยังให้ข้อเสนอแนะ และแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนแก่คณะให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น รวมถึงแจ้งแผนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยที่จะผลักดันให้เกิดขึ้นโดยเร็ว ในด้านสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน เช่นแผนการพัฒนาระบบอาคารจอด ระบบความรักษาความปลอด ตลอดจนด้านการจัดหาที่พักให้แก่นักศึกษาชาวต่างชาติ ให้มีความสะดวกและปลอดภัย แก่บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย มากยิ่งขึ้น

อ่านเพิ่มเติม....pdf