หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมนักศึกษา > สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เสริมศักยภาพนักศึกษาด้านการพูดและการนำเสนออย่างมืออาชีพ
สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เสริมศักยภาพนักศึกษาด้านการพูดและการนำเสนออย่างมืออาชีพ

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2019-09-13 15:06:23


สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  เสริมศักยภาพนักศึกษาด้านการพูดและการนำเสนออย่างมืออาชีพ

    11 กันยายน 2562  สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดบรรยาย เรื่อง ศิลปะการพูดและเทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ ณ ห้องประชุมช่อแก้ว โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์สมชาย หนองฮี เป็นวิทยากรในการบรรยาย ซึ่งเป็นกิจกรรมในรายวิชาสัมมนาทางการบริหารงานตำรวจ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียน และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา

อ่านเพิ่มเติม....pdf