หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ธนาคารออมสิน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญน้องๆนักศึกษา ส่งคลิปวีดีโอเข้าร่วมประกวด Idea สร้างสรรค์ ในกิจกรรม Smart Start Idea by GSB startup ประจำเดือน มกราคม 2563
ธนาคารออมสิน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญน้องๆนักศึกษา ส่งคลิปวีดีโอเข้าร่วมประกวด Idea สร้างสรรค์ ในกิจกรรม Smart Start Idea by GSB startup ประจำเดือน มกราคม 2563

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-01-14 10:59:04

อ่านเพิ่มเติม ....pdf