หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สาขาวิชาภาษาไทย ขอเชิญรับฟังการบรรยายในหัวข้อ “มนุษยสัมพันธ์และจิตวิทยาในการทำงาน”
สาขาวิชาภาษาไทย ขอเชิญรับฟังการบรรยายในหัวข้อ “มนุษยสัมพันธ์และจิตวิทยาในการทำงาน”

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-12-23 14:37:36


สาขาวิชาภาษาไทย ขอเชิญรับฟังการบรรยายในหัวข้อ “มนุษยสัมพันธ์และจิตวิทยาในการทำงาน”

       สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเชิญรับฟังการบรรยายในหัวข้อ “มนุษยสัมพันธ์และจิตวิทยาในการทำงาน” ในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย ในวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 โดยวิทยากร คุณสุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ นักวิชาการและวิทยากรอิสระ (เลขาธิการสภาสังคมสงเคราะห์) ณ ห้องประชุมนิภานภดล ชั้น 2 อาคาร 35 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. เป็นต้นไป

อ่านเพิ่มเติม....pdf