หน้าหลัก > ข่าว > > นักศึกษาแขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมเสนองานวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับชาติ
นักศึกษาแขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมเสนองานวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับชาติ

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
14 ธันวาคม 2563 17:24:48

นักศึกษาแขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมเสนองานวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับชาติ

          28 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา อาจารย์พิจักษณ์ ภู่ตระกูล หัวหน้าแขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.มาธินี คงสถิตย์ อาจารย์ประจำสาขาฯ นำนักศึกษาแขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 8 “นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน” (Innovation and Technology for Quality of Life and Sustainable Society) ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม....pdf