หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิกฤตโควิด! สวนสุนันทาแจก 200 ทุน ผ่อนผันการชำระค่าลงทะเบียนให้กู้ กยศ. ได้ร้อยเปอร์เซนต์
วิกฤตโควิด! สวนสุนันทาแจก 200 ทุน ผ่อนผันการชำระค่าลงทะเบียนให้กู้ กยศ. ได้ร้อยเปอร์เซนต์

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-04-18 15:24:04


รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา แถลงว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา2019 หรือโรคโควิด19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศและรายได้ของประชาชน โดยเฉพาะผู้ปกครองนักศึกษา เพื่อเป็นการเยียวยาและช่วยเหลือนักศึกษา มหาวิทยาลัยได้ออกมาตรการการผ่อนชำระค่าลงทะเบียนให้แก่นักศึกษาสำหรับภาคฤดูร้อนได้จนถึงวันที่ 5 มิถุนายน โดยไม่เสียค่าปรับ และภาคเรียนที่ 1 ถึง 31 สิงหาคมโดยไม่เสียค่าปรับสำหรับนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว นอกจากนี้ยังจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่เดือดร้อนอีกจำนวน 200 ทุนๆละ 5,000บาท รวมถึงประสานกับ กยศ.เพื่อให้นักศึกษาสามารถกู้ยืมได้ 100%

รักษาราชการอธิการบดี เปิดเผยว่า “มหาวิทยาลัยตระหนักถึงความเดือดร้อนที่นักศึกษาได้รับจากวิกฤตโควิด19 เป็นอย่างดี ขณะนี้ได้สั่งการให้จ่ายเงินเแก่นักศึกษาที่ติดโควิด19 ทันที 10,000บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในเบื้องต้น และหากมีนักศึกษาเสียชิวิตจากโควิด มหาวิทยาลัยจะจ่ายให้ 100,000บาทแก่ครอบครัว”

รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รักษาราชการรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 มหาวิทยาลัยได้ปรับการเรียนการสอนออนไลน์ทั้งหมด ใช้รูปแบบที่เอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้จากที่บ้าน ทั้ง assignments, project based learning, research, reports, individual consulting, peaces of work, innovation และอื่นๆตามความเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชา รวมถึงการวัดผลประเมินผลออนไลน์ด้วย

“ถึงเวลาที่เราต้องปฏิวัติรูปแบบการสอนดั้งเดิม เป็นรูปแบบการสอนสมัยใหม่ภายใต้วิกฤติโควิด19 คือโอกาสสำหรับการศึกษาของผู้เรียนในอนาคต ที่ไม่จำกัดเฉพาะนักศึกษาแต่หมายถึงประชาชน หรือใครก็ได้ที่ต้องการความรู้เพื่อการดำรงชีพอย่างมีความสุขและความพอเพียง” รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ กล่าวในที่สุด

ขอบคุณเนื้อหาข่าว https://www.eduzones.com/