หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารวิชาการ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครั้งที่ 3/2563
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครั้งที่ 3/2563

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-04-20 14:56:01


The Faculty of Humanities and Social Sciences held a meeting of the Executive Board of the Faculty of Humanities and Social Sciences in the 3rd session /2020.

On April 14th, 2020, Asst. Prof. Dr. Nipon Sasithornsaowapa, Dean of the Faculty of Humanities and Social Sciences, was a chairman of the meeting of the Executive Board of the Faculty of Humanities and Social Sciences in the 3rd session /2020 at Nibha Nabhadol Conference Room. The agenda for this meeting consisted of the important information for the consideration of the adjusted budget for the fiscal year 2020 for managing the mitigated from the Pandemic of the COVID-19. Moreover, discussion of the agreement for the admission of the students for the fiscal year 2021. And, the deliberation for the approval of the curriculum for the Master of Public Administration Program in Public and Private Sectors Management. Furthermore, the consultation for the acceptance of the curriculum for the Master of Arts Program in Tourism and Hospitality Management.

อ่านเพิ่มเติม....pdf