หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ในการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบคัดเลือกกรุงเทพมหานคร ณ สำนักงานศาลยุติธรรม
สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ในการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบคัดเลือกกรุงเทพมหานคร ณ สำนักงานศาลยุติธรรม

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2019-08-19 15:33:09


สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ในการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบคัดเลือกกรุงเทพมหานคร ณ สำนักงานศาลยุติธรรม

     เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๒  สาขาวิชานิติศาสตร์ ภาคสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยอาจารย์ ดร.กมลวรรณ อยู่วัฒนะ และอาจารย์ทัตตนันท์ คงลำธาร อาจารย์ผู้ควบคุมทีม ได้นำนางสาวธนาภรณ์ ศรีศักดา นักศึกษารหัส ๖๐๑๒๓๔๔๐๐๐๒ นางสาวเบญจรัตน์ พรมวงษ์ นักศึกษารหัส ๕๙๑๒๓๔๔๐๑๒๙ และนางสาวพัชราภรณ์  กมลวาทิน นักศึกษารหัส ๕๙๑๒๓๔๔๐๑๐๕  นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบคัดเลือกกรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานศาลยุติธรรม ณ อาคารสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร เพื่อชิงทุนการศึกษา พร้อมถ้วยรางวัล ใบประกาศเกียรติคุณจากเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม โดยในการแข่งขันครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันในระดับอุดมศึกษา จำนวน ๒๗ ทีม

     การแข่งขันปรากฏว่า นักศึกษาทั้ง ๓ ราย ซึ่งเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทีม A ได้รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้รับทุนการศึกษาจํานวน ๑๐,๐๐๐บาท พร้อมถ้วยรางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ สำหรับทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้เเก่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ทีม A  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้เเก่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ทีม B เเละรางวัลชมเชย ๒ รางวัล ได้เเก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทีม A และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทีม B สำหรับทีมนักศึกษาจากสาขาวิชานิติศาสตร์ จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จะได้เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศจากทั่วประเทศกับทีมตัวแทนภูมิภาค ซึ่งผ่านการจัดแข่งขันโดยสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๑-๙  ในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๒ ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมต่อไป

อ่านเพิ่มเติม ....pdf