หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารวิชาการ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2019-08-19 15:31:53


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561

   วันที่ 14 สิงหาคม 2562 ผศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมนิภานภดล

  ซึ่งการตรวจประเมินฯในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประกอบไปด้วย รศ.ดร.บังอร เสรีรัตน์ ประธาน, ผศ.ดร.เยาวภา บัวเวช กรรมการ, อาจารย์สนธิญาณ รักษาภักดี กรรมการ, และเลขานุการอีก 2 ท่าน ได้แก่ น.ส.ฝอยทอง สาครวรรณศักดิ์ และนางธนพร แตงทับทิม ซึ่งผลการตรวจประเมินในครั้งนี้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการตรวจประเมินฯไปได้ด้วยดี

อ่านเพิ่มเติม....pdf